Den bemannade larmcentralen är bara en av två typer av larmcentraler som är kopplade till ditt larm. Illustration: Sector Alarms larmcentral.

Så fungerar de två larmcentralerna som är kopplade till ett bostadslarm

De flesta som har övervägt att skaffa bostadslarm har hört ordet larmcentral användas, men som med många andra saker i larmvärlden är det inte alltid helt självklart vad begreppet betyder.

I själva verket kan det handla om två helt olika typer av larmcentraler, och de två har mycket olika roller i ditt larmsystem.

Larmcentral bemannat av ett larmföretag

Den ena typen av larmcentral är den vi talar om när ett företag annonserar att "bostadslarmet är kopplat till en larmcentral". Det handlar då om ett kontor eller liknande där säkerhetsvakter och andra anställda i ett bostadslarmföretag sitter och tar emot meddelanden från bostadslarm i tusentals hem. En sådan larmcentral kallas också ibland en vaktcentral eller larmstation.

På denna larmcentral bedöms larmmeddelanden efter allvarlighetsgrad, t.ex. uppgraderas ett brandlarmstillfälle om det visar utslag på mer än ett brandlarm i huset. Väktarpatruller informeras om larm som har inträffat i deras närområde, så att de kan åka ut och undersöka fastigheten i fråga, och samtidigt ringer någon från larmcentralen till de kontaktpersoner som du som fastighetsägare har uppgivit när du förvärvade bostadslarmet, för att höra om det är ett falsklarm och för att informera om att larmet har utlösts.

Verisure alarmsentral vbox
Den fysiska larmcentrallådan ser hos Verisure ut så här och kallas VBOX.

Larmcentralen i själva larmet

Det andra sättet ordet larmcentral används är för att beskriva den tekniskt centrala delen i bostadslarmet. Det handlar då om en fysisk låda som hör ihop med det larmpaket du har valt.

För att göra det mindre förvirrande kallar man ibland denna låda för "larmets hjärta", men kanske skulle det vara bättre att jämföra den med en hjärna som tar emot och behandlar signaler och sedan skickar dem vidare. Larmlådan tar emot meddelanden från de olika sensorerna och detektorerna i huset genom ledningar, eller trådlöst via t.ex. GSM.

Det är viktigt att larmcentrallådan inte placeras allt för synligt i huset, så att den inte kan saboteras av en eventuell inbrottstjuv. Här kan en professionell montör kommer med goda råd.