Det kan vara bra att ha någon att ringa om en olycka skulle inträffa.

Skillnaden mellan paniklarm och trygghetslarm

Lär dig skillnaden mellan de två begreppen.

Begreppsdjungeln i larmindustrin kan ibland vara svår att navigera sig i. Många har nog hört ordet "trygghetslarm" användas, men de flesta av oss vet nog inte exakt vad det betyder. "SOS-larm" har också blivit ett allt vanligare ord på senaste tiden, som så småningom ersatt den lite dramatiska termen "paniklarm". De två larmtyperna är ganska lika, men har några viktiga skillnader:

Stöd för trygghetslarm

Trygghetslarm är ett skyddat begrepp på en typ av larm som det kan sökas stöd för i vissa kommuner i Norge, om du värderas som i behov därav, och har en intäkt på under 2G i den norska folketrygden. Ett paniklarm är något som alla kan skaffa sig, oavsett om de anses vara väldigt behövande eller inte.

En annan viktig skillnad är att ett trygghetslarm är anslutet till den offentliga vården, medan ett paniklarm är anslutet till en väktartjänst. Det förstnämnda är därför främst för medicinska problem, medan paniklarm också kan användas om t.ex. något misstänkt pågår utanför din bostad.

Paniklarm blir allt vanligare

Paniklarm har gradvis blivit en vanlig del av moderna bostadslarmsystem med abonnemang och är då fastmonterad i bostaden. Trygghetslarm kan vara antingen fastmonterade eller mobila, beroende på det lokala utbudet.

Om du använder fjärrkontroll eller mobilapp för att styra bostadslarmet kan paniklarm ofta också vara mobila. Läs mer om olika sätt att styra larmet här.

Båda larmtyper fungerar genom att man trycker på en larmknapp och sätts i direktkontakt med vakthavande som skickar en utryckning om de inte informeras om att larmet utlöstes av misstag.