Rökdetektor
Brandlarm är ett samlingsbegrepp i vilken rökdetektorer är en typ. Den här artikeln förklarar de olika typerna.

Branddetektor, värmedetektor och rökdetektor: Vad är skillnaden?

Begreppsdjungeln i larmindustrin kan ibland vara svår att navigera sig i, och brandlarm är inga undantag. I dag tittar vi på olika brandlarmstyper och hur de fungerar i förhållande till brandsäkerhet.

Rökdetektor
Rökdetektorer har under många år prytt våra tak, men få har nog funderat på om det verkligen är det mest brandsäkra alternativet.

Rökdetektorn

Fördelar:

  • Relativt effektiv på att varna för brand tidigt i brandförloppet

Nackdelar:

  • Ger lätt falsklarm (vem har inte satt i gång brandvarnaren när de har lagat mat?). Detta är problematiskt på grund av att:
  1. Brandkåren kan få rycka ut i onödan
  2. Man stänger av larmet och glömmer bort att sätta på det igen
  3. Larmet tas inte på allvar när det väl gäller ("ropar varg")
  4. Oljudet m.m.
Värmedetektor
Värmedetektorer kan göra områden där traditionella rökdetektorer inte fungerar mer brandsäkra.

Värmedetektor

Värmedetektorer reagerar när rumstemperaturen överstiger en viss nivå. De ignorerar gas, rök och damm och fokuserar bara på värmealstring. Detta fungerar bra vid flambränder, eftersom temperaturen då ökar snabbt, speciellt nära taket.

Fördelar:

  • Undviker falsklarm i potentiellt rökfyllda utrymmen såsom kök och nära eldstaden
  • Fungerar i rum med vattenånga, såsom badrum (men kan ändå reagera på temperaturen om du gillar varma duschar och har dålig ventilation)

Nackdelar:

  • Ignorerar rök från verkliga bränder
  • Reagerar sent på pyrande brand
Flamdetektorer för UV-ljus
Flamdetektorer används mest i industrin. Denna utgåva är baserad på UV-ljus.

Andra typer av branddetektorer

Förutom rök- och värmedetektorer finns det en del andra branddetektorsorter som används i vissa specifika situationer:

Flamdetektorer

Används på oljeplattformar och andra platser med brännbart material som kan resultera i flambränder. Detektorn reagerar när den känner av bränder baserat på infrarött ljus eller infraröd strålning. På grund av det höga priset används denna typ av larm nästan uteslutande inom industrin och ingår inte i ett bostadslarmstandardpaket.

Aspirationsdetektor

En form av rökdetektor som är baserad på att det sugs luft ut ur rummet. Detektorn sitter alltså inte i själva rummet. Används till exempel i en del k-märkta byggnader.

Värmedetekterande kabel

Vilket brandlarm ska du välja?

Valet av brandlarmstyp är främst en avvägning mellan brandsäkerhet, risk för falsklarm och pris. I allmänhet bör larmen seriekopplas, alltså inte vara fristående.

Om du inte vill lägga en massa tid på research och är beredd att betala en stor summa "up front" kan du lösa det genom att låta ett bostadslarmföretag ta hand om allt, från behovsbedömning till installation och drift, som en del av en abonnemangslösning. Om så är fallet kan det vara smart att få en offert på bostadslarm med brandlarm..

Oavsett vilken typ av brandlarm du väljer är det viktigt att du ser till att det är försäkringsgodkänt..