Rökdetektor
Brandlarm är ett samlingsbegrepp, där rökdetektorer är en variant. Den här artikeln förklarar de olika sorternas brandlarm.

Brandlarm – detektorerna som räddar liv

Ett brandlarm bör vara lika standard i ett hem som kylskåpet. Det finns otaliga exempel på hur brandlarm räddar liv och dessutom förhindrar att bostaden brinner ner till grunden. Här är några saker att tänka på.

Att låta brandlarmet bli en del av ett hemlarm ger flera fördelar. Genom centralenheten i ditt larmsystem kan flera branddetektorer "prata" med varandra. Om en av dem registrerar brand börjar alla pipa och det är viktigt för att till exempel snabbt väcka hela familjen i olika rum. Om man dessutom har sitt hemlarm kopplat till en larmcentral kan operatören omedelbart larma ut brandkår även om du befinner dig på andra sidan jordklotet.

Rökdetektorer är det överlägset mest använda sättet att upptäcka en brand, men de finns även andra sätt att med hjälp av detektorer varna för och förhindra brand.

Rökdetektor
En vanlig syn. Sedan 1990 är det lag på att alla nybyggda bostäder i Sverige ska ha brandlarm, men alla bostäder bör ha minst en dosa i taket.

Rökdetektorn

När man pratar om brandlarm menar man oftast rökdetektorer. De varnar tidigt för den farliga brandröken och ingen rök utan eld som bekant, så därmed uppmärksammar rökdetektorerna även brand. De kan dock också gå igång av os från matlagning eller vattenånga.

Rökdetektorer placeras i taket eftersom rök stiger uppåt. Helst ska varje rum ha en detektor, men det bör finnas åtminstone en per våningsplan. Om bostaden har två våningar och man bara har en detektor ska den placeras ovanför trappen ner.

Det finns två typer av rökdetektorer, joniserade och optiska. Historiskt är det joniserade som har använts, men idag är optiska rökdetektorer standard. De fungerar på lite olika sätt.

Joniserande rökdetektor

  • Innehåller ett radioaktivt ämne som joniserar luften i brandvarnaren och det uppstår en elektrisk spänning. Om det kommer in rök förändras spänningen och det sätter igång larmet.
  • Upptäcker även "osynlig" rök från en eldhärd och därmed bättre på att upptäcka snabbt uppflammande bränder.
  • Besvärlig återvinning på grund av det radioaktiva ämnet. De joniserande detektorerna håller på att fasas ut helt och är förbjudna i Danmark.

Optisk rökdetektor

  • Ett svagt ljus lyser konstant mot en sensor. Om det kommer in rök störs ljuset och larmet går.
  • Är betydligt mer miljövänlig än den joniserande varianten.
  • Bra på att upptäcka små mängder rök från sakta pyrande bränder som från exempelvis skadade elsladdar.

Underhåll av brandvarnare

Det är viktigt att då och då kontrollera funktionen på rökdetektorerna genom att trycka på test-knappen och se så att larmdelen fungerar. Brandskyddsföreningen rekommenderar att man testar en gång i kvartalet.

När batteriet börjar bli urladdat varnar rökdetektorn genom att ge ifrån sig ljudstötar. Om du har flera detektorer i hemmet bör du passa på att byta batteri på dem alla när en börjar varna.

I samband med batteribyte bör du också dammsuga detektorn och testa dess funktion.

Andra typer av branddetektorer

Optiska rökdetektorer räcker långt och är fullt tillräckliga i de flesta hem, men den som vill kan gå längre med andra typer av detektorer. Kanske till och med kopplade till automatiskt släckning. Här är några alternativ:

Flamdetektorer för UV-ljus
Flamdetektorer används mest i industrin. Denna variant är baserad på UV-ljus.

Värmedetektor

Värmedetektorer reagerar när rumstemperaturen överstiger en viss nivå. De reagerar inte på gas, rök eller damm och fokuserar bara på värmealstring. Värmedetektorer fungerar bra vid flambränder eftersom temperaturen då ökar snabbt, speciellt nära taket.

Värmedetektorer används nästan bara när det inte fungerar med rökdetektorer på grund av exempelvis rökiga miljöer, som i ventilationsutrymmen eller inom industrin.

Flamdetektorer

Används på oljeplattformar och andra platser med brännbart material som kan resultera i flambränder. Detektorn reagerar när den känner av bränder baserat på infrarött ljus eller infraröd strålning. På grund av det höga priset används denna typ av larm nästan uteslutande inom industrier.

Aspirationsdetektor

En form av rökdetektor som är baserad på att det sugs luft mot en brandhärd. Detektorn sitter i angränsande rum. Används till exempel i en del k-märkta byggnader där brandvarnare inte får installeras.

Gasdetektor

En gasvarnare är vanlig i hem med gasspis och i husbilar/husvagnar. Gasdetektorn varnar för olika gaser som används vid förbränning som gasol och stadsgas. Man kan också installera en kolmonoxid-varnare som detekterar den farliga, osynliga och luktlösa gasen kolmonoxid som till exempel kan bildas vid ofullständig förbränning i en grill.

Sprinklersystem

Sprinkler
Ett sprinklersystem med ledningarna dragna i taket. Den röda ventilen löser ut vid temperaturhöjning.

I Sverige är det inte vanligt att bostäder har ett sprinklersystem, det är förbehållet större byggnader. Samtidigt är det ett bevisat säkert sätt att stoppa bränder.

För att installera sprinkler drar man vattenledningar i taket över varje rum. En munstycke sticker ner i rummet som har en värmekänslig ventil. Om temperaturen ökar som vid brand löser ventilen ut och vatten sprutar över eldhärden. Det här sker endast i de rum där ventilen har löst ut.

Läs mer

Nästa steg

Om du är intresserad av att förbättra brandskyddet i ditt hem kan du fylla i formuläret. Då blir du kontaktad av upp till tre företag med erbjudanden som kan passa dig.

Gå till formuläret!