Rökdetektor
Brandlarm är ett samlingsbegrepp, där rökdetektorer är en variant. Den här artikeln förklarar de olika sorternas brandlarm.

Branddetektor, värmedetektor och rökdetektor: Vad är skillnaden?

Ett brandlarm kan bokstavligt talat vara skillnaden mellan liv och död. Ska du köpa nytt brandlarm är det värt att sätta sig in i vilka val som finns och vad som passar bäst för just ditt hem.

Rökdetektor
Att se en rökdetektor i taket är ganska vanligt, men är det det mest brandsäkra alternativet?

Rökdetektorn

En rökdetektor kan antingen vara joniserad eller optisk. Den vanligaste typen i våra hem är den joniserade. Rökdetektorns uppgift är att känna av brandrök och varna genom ett starkt larmljud.

Fördelar:

  • Varnar för brand i ett tidigt skede av branden, eftersom det oftast sker en rökutveckling först.
  • Varnar för rök, som ofta är det farligaste vid en brand.

Nackdelar:

  • Ger lätt falsklarm (exempelvis vid matlagning eller när man duschar). Det kan göra att brandkåren rycker ut i onödan eller att larmet inte tas på allvar när det väl gäller. En del stänger också av sin rökdetektor för att undvika falsklarm. Risken är då att man glömmer att slå på larmet igen.
Värmedetektor
Värmedetektorer kan göra områden där traditionella rökdetektorer inte fungerar mer brandsäkra.

Värmedetektor

Värmedetektorer reagerar när rumstemperaturen överstiger en viss nivå. De reagerar inte på gas, rök eller damm och fokuserar bara på värmealstring. Värmedetektorer fungerar bra vid flambränder eftersom temperaturen då ökar snabbt, speciellt nära taket.

Fördelar:

  • Utlöser inte falsklarm i potentiellt rökfyllda utrymmen som köket och nära eldstaden.
  • Fungerar i rum med vattenånga, som badrum (de kan ändå reagera på temperaturen om man duschar väldigt varmt och har dålig ventilation).

Nackdelar:

  • Känner inte av röken från bränder.
  • Reagerar sent på pyrande bränder.
Flamdetektorer för UV-ljus
Flamdetektorer används mest i industrin. Denna utgåva är baserad på UV-ljus.

Läs mer om utrymningslarmets syfte hos Brandskyddsföreningen.

Andra typer av branddetektorer

Förutom rök- och värmedetektorer finns det en del andra branddetektortyper som används i vissa specifika situationer.

Flamdetektorer

Används på oljeplattformar och andra platser med brännbart material som kan resultera i flambränder. Detektorn reagerar när den känner av bränder baserat på infrarött ljus eller infraröd strålning. På grund av det höga priset används denna typ av larm nästan uteslutande inom industrier och ingår inte i ett standardpaket för bostadslarm.

Aspirationsdetektor

En form av rökdetektor som är baserad på att det sugs luft ut ur rummet. Detektorn sitter alltså inte i själva rummet. Används till exempel i en del k-märkta byggnader.

Vilket brandlarm ska du välja?

Valet av brandlarm är främst en avvägning mellan brandsäkerhet, risk för falsklarm och pris.

Brandlarmen bör också seriekopplas så att alla larm går om ett av larmen blir utlösta. Det finns idag flera larmföretag som erbjuder paketlösningar med allt från behovsbedömning till installation och drift, som en del av en abonnemangslösning. Oavsett vilken typ av brandlarm du väljer är det viktigt att ditt brandlarm är försäkringsgodkänt.

Hos Larm.se kan du få erbjudanden från flera företag på bostadslarm med brandlarm. Är du intresserad av att skaffa en automatisk brandlarmanläggning kan du jämföra erbjudanden kostnadsfritt genom att fylla i vårt formulär.

Populära städer