En kvinna går lugnt med sin cykel vid solnedgången

Ordlista för larm och hemsäkerhet

Leta upp ord, termer och begrepp kring larm, larmsystem och hemsäkerhet. Få koll på hur olika larm, detektorer och komponenter fungerar.

Saknar du något ord eller hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.2G-larm

Ett 2G-larm är ett larm som kopplas upp till 2G-nätet. 2G är andra generationens mobilnät och används främst för att skicka sms, mms och för att ringa samtal. Ett annat ord för 2G är GSM, och när man talar om larm det är vanligare att använda just begreppet GSM-larm. I och med utvecklingen av 3G- och 4G-nätet finns 3G-larm och 4G-larm som alternativ till 2G-larm. 5G-nätet har ännu inte nått den svenska marknaden, men inom några år kan även 5G-larm förväntas dyka upp.

3G-larm

3G-larm är larm som kopplas upp till 3G-nätet – det vill äga tredje generationens mobilnät, som har betydligt snabbare överföringshastighet och bättre täckning än 2G-nätet. Dessa larm låter dig ofta fjärrstyra larmsystemet och eventuell videoövervakning från din mobil samt få notiser och bilder skickade direkt från ditt larm till mobilen.

4G-larm

4G-larm kallas de larm som har 4G-anslutning. Dessa larm är uppkopplade till fjärde generationens mobilnät och tillåter dig att snabbt och enkelt fjärrstyra ditt larmsystem, övervaka hemmet genom mobilen samt få livebilder och pushnotiser skickade till din mobil om larmet utlöses.

Abonnemang

När du köper larm kan du välja mellan larm med eller utan abonnemang. Med ett abonnemang får du betala en abonnemangsavgift, vanligtvis en månadskostnad. Ett larm utan abonnemang betalar du istället en engångskostnad för. Om du väljer ett larm med abonnemang är ditt larm uppkopplat till en larmcentral med väktare som är redo att hjälpa dig dygnet runt. Se för- och nackdelar med hemlarm utan abonnemang.

AIR-detektor

AIR-detektorer, även kallade aktiva IR-detektorer, känner av rörelse genom att använda aktiv infraröd strålning. Detektorn sänder ut infraröd strålning för att detektera rörelse i ett rum. Om detektorn uppfattar rörelse utlöses larmet. Se även PIR-detektor.

Aktiv infraröd (AIR)

Aktiv infraröd-teknik används i rörelsedetektorer som arbetar aktivt – det vill säga detektorer som sänder ut infraröda strålar för att känna av rörelse i ett rum. Se även passiv infraröd (PIR).

Brandlarm

Ett brandlarms uppgift är att varna dig vid brand i bostaden eller fastigheten. Brandlarmet triggas av rökdetektorer utplacerade i bostaden som vid rökutveckling varnar dig med signal och/eller röstmeddelande. Om brandlarmet är kopplat till en larmcentral informeras även en operatör som kan larma brandkåren. Läs mer om brandlarm.

GSM-larm

GSM-larm är larm som är uppkopplade till GSM-nätet, även kallat 2G-nätet. Därför kallas GSM-larm ibland även för 2G-larm. GSM-larm är utrustade med sim-kort och använder mobilnätet för att skicka information till din mobiltelefon eller till en larmcentral, om ditt larm är uppkopplat till en sådan. GSM står för globalt system för mobil kommunikation. Läs mer om GSM-larm och hur de fungerar.

Hemlarm

Hemlarm är larm till bostäder, som villor, radhus eller lägenheter. Olika sorters bostäder i olika storlekar kan kräva olika hemlarm och larmsystem för att ge bästa möjliga skydd. Därför kan hemlarm till olika sorters bostäder bland annat kallas villalarm, radhuslarm och lägenhetslarm. I ett vanligt hemlarmspaket ingår oftast även brandlarm eller en rökdetektor, så att du får skydd mot både inbrott och brand. Läs mer om hemlarm.

Husdjursanpassat larm

Husdjursanpassade larm har särskilda inställningar som kan anpassas efter ditt husdjurs vikt och rörelsemönster. På så sätt kan du låta hemlarmet vara på utan att ditt husdjur triggar larmets rörelsedetektor. Läs mer om hemlarm och husdjur.

Huslarm

Huslarm är larm anpassade efter hus och bostäder, som skyddar mot brand och inbrott. Ett vanligare begrepp är hemlarm.

Inbrottslarm

Inbrottslarm skyddar bostäder och företag mot inbrott och inbrottsförsök. Dessa larm kopplas oftast upp till en larmcentral, som är redo att skicka ut väktare dygnet runt. Läs mer om inbrottslarm.

IR-detektor

En IR-detektor är en rörelsedetektor som använder infraröd strålning (IR-strålning) för att känna av rörelse. Denna sorts rörelsedetektor reagerar på människor och djur som alstrar kroppsvärme. För att larmet inte ska utlösas när du lämnar dina husdjur hemma finns husdjursanpassade larm och detektorer. Två former av IR-detektorer är aktiva IR-detektorer och passiva IR-detektorer.

Larmcentral

Begreppet larmcentral kan ha två olika betydelser beroende på om den bemannade larmstationen1 kopplat till hemlarmet åsyftas eller den tekniska centrala delen i själva larmet2.

1 Den bemannade larmcentralen, även kallad vaktcentral eller larmstation, ansvarar för att övervaka de hemlarm som företagets larmtjänst är kopplad till. Vid utlösning av larmet informeras larmcentralen som sedan vidtar nödvändiga åtgärder, såsom att informera lokala väktarpatruller eller kontakta räddningstjänst och bostadens kontaktpersoner.

2 Den tekniska delen av larmet som benämns som larmcentral syftar till en fysisk låda som styr ditt larmsystems olika enheter. Larmcentralen fungerar som larmets hjärta och tar emot och behandlar signaler från larmets sensorer för att sedan skicka dem vidare. Läs mer om hur de två typerna av larmcentraler fungerar.

Larmsystem

Larmsystem är ett samlingsbegrepp för alla delområden och komponenter som är sammankopplade i ett sammanhängande system i ditt larm. Larmsystem kan både hjälpa dig med inbrottsskydd, sammankoppling av dina brandlarm genom larmsystemets centralenhet och flera andra tjänster såsom mörkerseende kameror eller möjligheten att låsa upp på distans.

Lägenhetslarm

Lägenhetslarm är ett hemlarm som är särskilt anpassat för lägenheters planlösning och skyddar dig mot inbrott, brand och vattenskador. I stort liknar larmet andra hemlarm, som exempelvis villalarm, men med skillnaden att lägenhetslarmet anpassas efter din lägenhets unika egenskaper. Det kan handla om huruvida du bor på markplan eller inte, eventuell tillgång till alternativa ingångar och balkong eller lägenhetens storlek. Läs mer om lägenhetslarm.

MV-detektor

En MV-detektor, eller mikrovågsdetektor, är en aktiv rörelsedetektor som skickar ut mikrovågor för att känna av rörelse. Dessa mikrovågor kan gå igenom tunnare väggar, vilket innebär att detektering kan ske utanför det avsedda rummet eller området.

Passiv infraröd (PIR)

Passiv infraröd-teknik används i rörelsedetektorer. Dessa detektorer arbetar passivt, vilket innebär att de själva inte sänder ut någon infraröd strålning. Istället mäter detektorerna värmestrålning i det område där de är placerade. Om de känner av en särskild temperaturskillnad – exempelvis om en människa plötsligt skulle befinna sig i rummet – kan detektorerna utlösa larmet. Se även aktiv infraröd (AIR).

PIR-detektor

PIR-detektorer är rörelsedetektor som känner av rörelse genom att använda passiv infraröd strålning. Detta är en av de vanligaste detektorerna. PIR står för passiv infraröd, och detektorn kan också kallas för passiv IR-detektor. Detektorn känner av när värmestrålningen i ett rum plötsligt förändras – till exempel om någon går in i rummet – och kan då utlösa ett larm. Se även AIR-detektor

Radhuslarm

Radhuslarm är ett hemlarm anpassat efter mellanstora bostäder, såsom radhus eller kedjehus, vars syfte är att skydda din bostad mot inbrott och brand. Vid installation av denna typ av larm kan du ofta välja att husdjursanpassa larmets rörelsedetektorer eller addera tillägg såsom en videodörrklocka eller utomhuskameror.

Rökdetektor

En rökdetektor är en komponent av ett larmsystem, som känner av rök och varnar dig vid rökutveckling. Rökdetektorer varnar dig vid ett tidigt skede, ofta innan branden har hunnit bli stor. Rökdetektorer kan vara joniska eller optiska. Av de två varianterna är den optiska rökdetektorn mer miljövänlig och upptäcker enklare mindre mängder rök. Läs mer om rökdetektorer.

Rörelsedetektor

Om någon skulle ta sig in i ditt hem kan en rörelsedetektor känna av rörelse och utlösa ditt larm. Det finns olika sorters rörelsedetektorer som använder olika teknik för att känna av rörelse, och man brukar dela in rörelsedetektorer i aktiva och passiva detektorer. En IR-detektor eller PIR-detektor känner av infraröd strålning från människokroppens värme, medan exempelvis MV-detektorer använder mikrovågor och andra mäter högfrekvent ljud. Olika sorters rörelsedetektorer kan kombineras med varandra för att få ett effektivare skydd. En rörelsedetektor kallas även rörelsesensor och rörelsevakt.

Villalarm

Villalarm är ett hemlarm som kan skydda din villa mot inbrott och brand. Larmet är särskilt anpassat för större bostäder, såsom villor och radhus. När du installerar villalarm kan du ofta välja att husdjursanpassa larmet eller lägga till en videodörrklocka och utomhuskameror som övervakar tomten. Läs mer om villalarm.