Symboler för rörelsedetektor, magnetkontakt och glaskrossdetektor framför illustration av hus med sköld framför.
Prylarna som stoppar tjuven. Rörelsedetektorer och öppningskontakter är centrala för ett hemlarm.

Så skyddar ett hemlarm mot inbrott

Ett larm håller outtröttligt vakt när du inte är hemma. De olika komponenterna i ett larmsystem har betydligt bredare repertoar än mänskliga sinnen när de jobbar. Här går vi igenom hur det fungerar.

Rörelsevakter avläser värme när någon kommer in i rummet, magnetdetektorer märker när dörrar och fönster öppnas och vibrationsdetektorer varnar redan vid inbrottsförsök. Det finns många smarta kännare som i olika kombinationer kan säkra ditt hem.

Hjärtat i ett hemlarm är centralenheten som kan kommunicera med en bemannad larmcentral via bredbandsabonnemanget alternativt mobilnätet. Centralenheten håller ständig kontakt med de olika typerna av detektorer som har installerats strategiskt i bostaden.

Rörelsedetektorer

Den vanligaste rörelsedetektorn kallas PIR, Passiv InfraRöd. Den känner av den infraröda strålningen från värmealstrande kroppar. Om något sådant dyker upp i ett tomt rum kommer rörelsedetektorn att registrera detta och starta larmet. Tekniken bygger på att man placerar ett så kallat pyroelektriskt ämne bakom ett sensorfönster. Det kan till exempel vara galliumnitrat. Ämnet reagerar på plötsliga förändringar i värmestrålningen och kan trigga larmet.

Bild från detektor av infraröd strålning
Vanligaste rörelsevakten. PIR-detektorn känner av förändringen i värmestrålning som uppstår när människor rör sig i ett rum.

De flesta rörelsedetektorer i system för hemlarm bygger på PIR. Det är en beprövad teknik som drar mycket lite ström och därmed behöver inte batterierna bytas så ofta. Genom att kombinera flera kanaler kan man undvika falsklarm.

För att ytterligare försäkra sig om att rörelsevakten inte bara ser värme från solen på en vägg kan man komplettera den infraröda bevakningen med mikrovågor. Om PIR “ser” något aktiveras mikrovågor som studsar mot saker i rummet. Den kan då avläsa rörelser i rummet på samma sätt som radaranläggningar gör och bekräfta förekomsten av något i rummet som inte ska vara där. Att konstant sända ut mikrovågor är oftast opraktiskt för hemlarm eftersom det kostar för mycket energi.

En annan typ av rörelsedetektor sänder likt fladdermöss ut högfrekvent ljud och mäter hur ljudet studsar tillbaka. Denna typ av rörelsedetektor är bra på att känna av rörelser rakt mot detektorn. PIR-detektorer är bäst på att känna av rörelser i sidled.

I agentfilmer är det vanligt att se rörelsedetektorer som bygger på att någon bryter en ljusstråle och triggar larmet. Sådana anordningar finns på marknaden, men är inte vanliga i en konfiguration för hemlarm.

Vanliga kameror som upptäcker rörelse

En sak som däremot blir vanligare är kameraövervakning i synligt ljus. Det blir allt billigare att installera kameror med en mjukvara som hela tiden analyserar bilden och lätt upptäcker rörelse. Då triggas inspelning i kameran och du kan till exempel få ett meddelande i mobilen och via en app se vad som händer i bostaden. Kameror som är känsliga för infrarött ljus och “ser i mörkret” kan aktiveras enligt samma princip.

Öppningsdetektorer

En självklar del i ett hemlarm är att installera kännare som varnar direkt när en dörr eller ett fönster har öppnats. Det är den vanligaste vägen in för tjuven och en kännare där kan stoppa ett inbrottsförsök innan det ens har börjat. Öppningskontakterna ger också trygghet på natten när du sover. Genom att aktivera dem skapar man ett så kallat skalskydd. Öppningsdetektorerna varnar om någon tar sig in, men rörelsedetektorerna är avstängda så att du fortfarande kan röra dig inomhus.

Magnetkontakter

En enkel, men robust form av öppningsdetektorer är magnetkontakter, ibland kallat dörrkontakter. Med hjälp av dem kan man övervaka att dörrar och fönster inte öppnas. Rent praktiskt placerar man en magnet i dörrkarmen och en i dörren. Larmet går om magneterna inte längre känner av varandra, det vill säga då dörren eller fönstret har öppnats.

Genom att anpassa styrka och placering på magneterna kan man till exempel tillåta att fönster öppnas till vädringsläge utan att larmet går. Men blir öppningen för stor sluts kretsen och signalerar att fönstret är öppet.

Magnetkontakter monterade vid dörr
Magnetkontakter. När dörren är stängd känner magneterna av varandra. När den öppnas går larmet.

De flesta hemlarm har idag en funktion som slår av rörelsedetektorerna, vilket gör att man utan problem kan röra sig i huset, samtidigt som magnetkontakterna är aktiva och kan larma om någon skulle ta sig in genom dörrar och fönster under natten.

Lufttrycksdetektor

En lösning som vissa larmföretag marknadsför som ett alternativ till magnetkontakter och andra detektorer är en sensor som mäter lufttryck. Om en dörr eller ett fönster öppnas i en bostad förändras lufttrycket. Detta kan den mycket känsliga sensorn mäta, och kan då utlösa ett larm.

Andra typer av detektorer för inbrottsskydd

Glaskrossdetektor

En glaskrossdetektor larmar när någon slår sönder ett fönster. Det är vanligt att larma skyltfönster på detta sätt, men även hemlarmet kan kompletteras med en glaskrossdetektor. Effektivt i det fall tjuven undviker att öppna fönstret.

Det finns två huvudtyper av glaskrossdetektorer. En liten variant, kallad piezo-elektrisk, som fästs på fönstret och som larmar när det uppstår vibrationer starka nog att krossa glaset.

En större variant är den akustiska glaskrossdetektorn. Den består av en mikrofon och ett microchip som är programmerat att reagera på ljudet som uppstår när glas krossas. När det händer går larmet. En sådan glaskrossdetektor behöver inte monteras i varje fönster utan placeras i rummet och kan bevaka flera fönster samtidigt.

Vibrationsdetektor

Likt den piezo-elektriska glaskrossdetektorn kan vibrationskänsliga detektorer monteras på fönster och dörrar. De reagerar på kraftiga stötar och ryck. Den stora fördelen är att de då kan larma och skrämma iväg inbrottstjuven redan innan något mer har skett och förstörts.

Larmmattor

En detektor som placeras under till exempel en dörrmatta kan varna när någon kommer in i bostaden. Detta är inte någon vanlig komponent i hemlarmsystem, men används i till exempel äldreboenden.

Hemlarm är mer än inbrottsskydd

Den här artikeln har uteslutande handlat om hur hemlarm stoppar tjuvar, men ett larmsystem är så mycket mer än att skydda bostaden mot oönskat besök. Nästan alla som installerar hemlarm drar nytta av det förstärkta brandskydd som är möjligt genom att flera brandlarm kan samverka via larmsystemets centralenhet.

Och det finns mängder av andra utbyggnadsmöjligheter såsom vatten-, gas- och musdetektorer. Allt om brandlarm och rökdetektorer

Nästa steg

Vill du ta den enkla vägen till ett bra hemlarm kan du fylla i formuläret. Det är helt gratis och utan bindningar. Du blir då kontaktad av upp till tre larmföretag som anser sig ha lösningen på dina behov. De vet att de konkurrerar med andra och ger dig därför sitt bästa erbjudande.

Larm.se har samarbetsavtal med de flesta stora larmbolag och när du fyller i formuläret väljer vi ut de tre som bäst kan tillgodose ditt behov där du bor. Berätta för dem vad du behöver och jämför deras erbjudanden. Det är det säkraste sättet att hitta det bästa och billigaste larmet för just din bostad.

Redo? Gå till formuläret!

Läs även