G4S är ett mycket stort globalt verksamt säkerhetsbolag. På 2010-talet var de aktiva på den svenska marknaden under namnet G4S. Efter diverse uppköp och samgåenden med andra spelare i larmbranschen kan man säga att verksamheten i gamla G4S idag drivs under namnet Avarn Security.