Ett trygghetslarm runt en persons handled
Det kan vara bra att ha någon att kontakta om en olycka skulle inträffa.

Skillnaden mellan paniklarm och trygghetslarm

Trygghetslarm och paniklarm, eller trygghetspanel, är båda larm som används i hemmet för den personliga tryggheten. De kan lätt förväxlas, men det är egentligen stor skillnad på de två larmtyperna. Lär dig skillnaden mellan de två begreppen här.

Larmföretagen erbjuder allt fler tjänster i sina larmabonnemang och det finns flera val att ta ställning till. Det är många begrepp att hålla reda på. Här ser vi närmare på två personskyddslarm och vad som skiljer dem åt.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en typ av larm som kan installeras i hemmet för att snabbt kunna få hjälp. Larmet används framförallt av äldre ensamboende människor, som en trygghet om de till exempel skulle ramla och inte kunna komma upp. Larmet är tyst och kopplad till en vård- eller hemtjänst.

Larmet består av en trygghetstelefon med högtalartelefon och en larmknapp som kan fästas runt handleden eller hänga runt halsen så att man alltid har den på sig. Skulle en olycka ske trycker man in knappen. Trygghetstelefonen ringer då upp larmcentralen och det går att prata genom högtalaren, även om man inte befinner sig i samma rum som telefonen.

Det går att ansöka om trygghetslarm hos sin kommun, som då gör en behovsprövning och beslutar om ansökan ska beviljas. Det är också viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag, eftersom tjänsten kräver att man lämnar ifrån sig en kopia av sina hemnycklar till larmtjänsten.

Paniklarm

En trygghetspanel kallas även för paniklarm, överfallslarm eller kontaktlarm och installeras i hemmet. Till skillnad från trygghetslarmet utlöser larmet ett sirenljud när det aktiveras. Larmet är kopplat till en väktartjänst och syftet är att skydda om inkräktare tar sig in i hemmet.

Larmet aktiveras genom larmsystemets centralenhet som har monterats i hemmet, eller via en fjärrkontroll. Precis som med trygghetslarmet kräver tjänsten att larmbolaget har en uppsättning av nycklar till ditt hem. Trygghetspanelen har gradvis blivit en vanlig del av moderna hemlarm med abonnemang.

Få offerter på hemlarm med trygghetspanel.