Det kan vara bra att ha någon att ringa om en olycka skulle inträffa.

Skillnaden mellan paniklarm och trygghetslarm

Trygghetslarm och paniklarm är båda larm som används i hemmet för den personliga tryggheten. De kan lätt förväxlas, men det är egentligen stor skillnad på de två larmtyperna. Lär dig skillnaden mellan de två begreppen här.

Larmföretagen erbjuder allt fler tjänster i sina larmabonnemang, det finns flera val att ta ställning till. Det är många begrepp att hålla reda på, här ser vi närmare på två personskyddslarm och vad som skiljer dem åt.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en typ av larm som kan installeras i hemmet för att snabbt kunna få hjälp. Larmet används framförallt av äldre ensamboende människor, som en trygghet om de t.ex. skulle ramla och inte kunna komma upp. Larmet är tyst och kopplad till en vård- eller hemtjänst.

Larmet består av en trygghetstelefon med högtalartelefon och en larmknapp som kan fästas runt handleden eller hänga runt halsen så att man alltid har den på sig. Skulle en olycka ske trycker man in knappen, trygghetstelefonen ringer då upp larmcentralen och det går att prata genom högtalaren, även om man inte befinner sig i samma rum som telefonen.

Det går att söka om trygghetslarm hos sin kommun, som då gör en behovsprövning och beslutar om ansökan ska beviljas. Det är också viktigt att kontakta sitt försäkringssällskap, eftersom tjänsten kräver att man lämnar ifrån sig en kopia av sina hemnycklar till larmtjänsten.

Paniklarm

Ett paniklarm installeras i hemmet, till skillnad från trygghetslarmet utlöser paniklarmet ett sirenljud när det aktiveras. Syftet är att skydda om inkräktare tar sig in i hemmet och larmet är kopplat till en väktartjänst.

Larmet aktiveras genom larmcentralen som monterats i hemmet, eller via en fjärrkontroll. Precis som med trygghetslarmet kräver tjänsten att larmsällskapet har en uppsättning av nycklar till hemmet. Paniklarm har gradvis blivit en vanlig del av moderna bostadslarmsystem med abonnemang.

Vill du ha offert på paniklarm eller trygghetslarm, kan du först jämföra vad som är bäst för dig - utan extra kostnader, här.

Populära städer