Den internationella symbolen för trådlösa nätverk har blivit en allt vanligare syn. Larmindustrin är inte ett undantag.

Trådlöst larm – fördelar och nackdelar jämfört med trådbundet

De flesta väljer trådlösa larm, men det är alltid klokt att göra ett informerat val.

Förr i tiden var alla larmsystem baserade på kablar. Från kontrollpanelen där larmet aktiveras och inaktiveras gick det kablar till var och en av larmpunkterna, oavsett om det var brandlarm, inbrottslarm eller kamera.

Fördelar med trådlösa larm

I dag har trådlösa larm blivit standard och det är bara ett fåtal som fortfarande använder bostadslarm med kablar. Skälen är flera:

1: Montering

Många tycker att det ser fult ut med fullt av sladdar på väggarna i bostaden.

2: Estetik

Mange synes det ser stygt ut med masse ledninger rundt på veggene i boligen.

3: Pris

Allteftersom trådlösa larmsystem har blivit billigare att tillverka blir priset lägre än för ett trådbundet system, till stor del på grund av minskad monteringskostnad.

Fördelar med trådbundna larm

Men det finns ändå några som håller fast vid trådbundna larm. Det beror då oftast på ett av följande tre skäl:

1: Fungerar där trådlös signal inte är möjlig

Särskilt inom industrin kan man ha atypiska byggnader och maskineri som gör att trådlösa lösningar inte alltid är praktiskt genomförbart.

2: Enklare underhåll

Eftersom batterierna bara måste bytas ut i själva centralen är det lite lättare att göra detta i ett trådbundet larm. Notera dock att t.ex. rökdetektorer fortfarande behöver bytas ut vart tionde år. Detta är särskilt viktigt när det gäller de joniska rökdetektorerna.

3: Driftsäkerhet

Vissa skulle också hävda att de är mer tillförlitliga än ett trådlöst alternativ, särskilt för att risken är mindre att man utlöser larmet av misstag.

Varför majoriteten väljer trådlöst

Underhåll och drift är mindre avgörande om man har ett bostadslarm med abonnemang, eftersom det då ingår i paketet. Så pris och estetik väger tyngre för de flesta. Under de senaste åren har möjligheten att ansluta trådlösa larm till andra enheter i huset genom de så kallade smarta hus-lösningarna också blivit ett viktigt argument.

Försäljningsstatistiken är i alla fall väldigt tydlig: En mycket stor majoritet väljer ett trådlöst larmsystem, och på grund av den bristande efterfrågan erbjuder de flesta larmleverantörer inte längre trådbundna larmsystem.

Om du funderar på att skaffa eller byta bostadslarm kan du få en kostnadsfri offert från flera larmföretag via formuläret på webbsidan.