Den internationella symbolen för trådlösa nätverk har blivit en allt vanligare syn. Larmindustrin är inget undantag.

Trådlöst eller trådbundet larm?

De trådlösa larmlösningarna har idag tagit över marknaden, men valet behöver inte vara självklart ändå. Båda system har sina för- och nackdelar som bör vägas mot varandra innan man väljer rätta larmet till sitt hem.

Tidigare var alla larmsystemets delar ihopkopplade med kablar. Från den centrala kontrollpanelen drogs kablar till rökdetektorer, inbrottslarm och övervakningskameror.

Fördelar med trådlösa larm

I dag har trådlösa larm blivit standard och det är bara ett fåtal som fortfarande använder bostadslarm med kablar. Det finns flera skäl till det:

1: Montering

Monteringen blir mycket enklare då inga kablar behöver dras genom hemmet. Larmsystemets delar kan monteras där det passar bäst, utan att ta hänsyn till att en kabel ska kopplas till.

2: Estetik

Med ett trådlöst larm slipper man onödiga sladdar i hemmet som stör inredningen.

3: Pris

I takt med att de trådlösa larmsystemen har blivit billigare att tillverka blir priset lägre än för ett trådbundet system. Det beror till stor del på minskade monteringskostnader.

4: Lättare att uppgradera

Ett trådlöst larmsystem är enkelt att bygga ut eller uppgradera med nya enheter.

trådlöst-larm
Du kan installera larmsystem i bostaden, och styra dessa genom appar från din smartphone. Appen kommunicerar trådlöst med larmsystemet.

5: Smarta larm

Den teknologiska utvecklingen för våra hem är i stark utveckling och erbjuder allt fler mobila lösningar. Med ett trådlöst larm kan man styra hela larmsystemet från en app i telefonen.

Fördelar med trådbundna larm

Det finns fortfarande anledningar att överväga ett trådbundet larm:

1: Fungerar överallt

Ett trådbundet larm fungerar där trådlös signal inte är möjlig. Särskilt inom industrin finns det typer av byggnader och maskineri som gör att trådlösa lösningar inte alltid är praktiskt genomförbart.

2: Enklare underhåll

I ett trådbundet larmsystem är det bara centralen som drivs av batterier. I de trådlösa systemen kräver varje enhet batterier som måste bytas ut med jämna mellanrum. Notera dock att t.ex. rökdetektorer fortfarande behöver bytas ut vart tionde år. Detta är särskilt viktigt när det gäller de joniska rökdetektorerna.

3: Driftsäkerhet

Ett trådbundet larm är mer tillförlitligt och enheterna kan inte störas ut på samma sätt som med ett trådlöst larmsystem. I byggnader med stora värden, den kan till exempel vara en värdefull konstsamling, kräver försäkringsbolagen att det finns ett trådbundet larmsystem.

Varför majoriteten väljer trådlöst

Det vanligaste idag är att välja ett larmabonnemang där underhåll och drift ingår i paketet. Därför väljer de flesta larm efter pris, estetik och möjligheterna att ansluta larmet till andra enheter i huset.

Försäljningsstatistiken visar att en stor majoritet väljer ett trådlöst larmsystem. Den minskade efterfrågan på trådbundna larm har gjort att många larmleverantörer inte längre erbjuder sådana lösningar.

Är du intresserad i att skaffa eller byta bostadslarm kan du jämföra offerter kostnadsfritt på Larm.se.

Populära städer