Ett bostadslarm kan vara en god investering för ett säkrare och bekvämare hem eller sommarhus.

Varför investera i bostadslarm?

Detta är en sammanfattning av några av de viktigaste argumenten för att skaffa larm.

1: Inbrottsförebyggande

Flera studier har visat att inbrottslarm minskar risken för inbrott med så mycket som 96 %, och att ett inbrottslarm även har andra positiva effekter.

Denna effekt är så statistiskt signifikant att man kan få rabatter på hemförsäkringen om man har installerat ett försäkringsgodkänt bostadslarm.

2: Brandsäkert

Alla larmföretag erbjuder brandlarm i samband med bostadslarmet, och ett snabbt och effektivt varningssystem i händelse av brand/rök, seriekopplade detektorer och anslutning till en väktartjänst som kan vidta lämpliga åtgärder är ju uppenbart fördelaktigt.

3: Andra fördelar

Under de senaste åren har antalet användbara tillvalsprodukter skjutit i höjden och risken för brand och inbrott behöver inte längre vara den främsta anledningen till att man skaffar sig ett bostadslarm. Nedan har vi listat några av de viktigaste tillvalsfunktionerna för ett inbrottslarm som potentiellt kan rädda liv och minska risken för skador på huset:

3A: Detektorer för vattenläcka

Vissa nyare bostadslarm har också inbyggda detektorer för vattenläckor. Detta kan vara mycket värdefullt för att förhindra att det blir en stor skada om det en dag uppstår en vattenläcka och huset eller stugan blir översvämmad.

3B: Detektorer för gaser

Du kan också ha detektorer för kolmonoxid (CO) och andra skadliga gaser såsom propan, butan och metan. Detta är kanske särskilt relevant i hem eller stugor med gasugn och gasspis.

3C: Smarta hus-lösningar

Att kunna kontrollera el, värme och belysning från mobilen är exempel på nya möjligheter för ett smartlarm. Fördelarna här är minskad elförbrukning och mindre slöseri med energin. Det finns också många andra användbara mobila funktioner.

Dessutom utvecklas det hela tiden allt fler användbara lösningar, t.ex. förmågan att spåra upp skadedjur, såsom möss och råttor, om sådana uppehåller sig i lägenheten eller stugan när du inte är där själv.

Allt som allt finns det alltså fler skäl än att inbrotts- och brandrisken minskar till att många väljer att skaffa bostadslarm, även om det förmodligen fortfarande är den främsta orsaken för de flesta.