Ett bostadslarm kan vara en god investering för ett säkrare och bekvämare hem eller sommarhus.

Varför investera i bostadslarm?

Det är en stor investering att skaffa ett bostadslarm och därför viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra. Detta är en sammanfattning av de viktigaste argumenten för att skaffa larm.
1. Inbrottsförebyggande

Flera studier har visat att inbrottslarm minskar risken för inbrott med så mycket som 96 %. Eftersom effekterna är så tydligt statistiskt säkerställda erbjuder försäkringsbolagen ofta rabatter på hemförsäkringen om man har ett försäkringsgodkänt bostadsalarm installerat.

2. Brandsäkert

Alla larmföretag erbjuder brandlarm i samband med bostadslarmet. De flesta lösningar inkluderar ett snabbt och effektivt varningssystem, seriekopplade detektorer och anslutning till en väktartjänst. På så sätt ökar chanserna för att en brand ska kunna släckas i tid eller åtminstone att ingen kommer till skada.

Läs om Expressens stora test av hemlarm här.

3. Andra fördelar

Under de senaste åren har antalet användbara tillvalsprodukter skjutit i höjden och risken för brand och inbrott behöver inte längre vara den främsta anledningen till att man skaffar sig ett bostadslarm. Nedan har vi listat några av de viktigaste tillvalsfunktionerna för ett inbrottslarm som potentiellt kan rädda liv och minska risken för skador på huset:

varför-investera-i-bostadslarm
Det är inte bara brottsförebyggande med inbrottslarm, utan liv kan också räddas genom bl.a. inbyggda gasdetektorer.
3A. Detektorer för vattenläcka

Vissa moderna bostadslarm har inbyggda detektorer för vattenläckor. Ett sådant varningssystem kan förhindra att det blir en stor skada om det en dag uppstår en vattenläcka och huset eller stugan blir översvämmad.

3B. Detektorer för gaser

Du kan också ha detektorer för kolmonoxid (CO) och andra skadliga gaser såsom propan, butan och metan. Detta är kanske särskilt relevant i hem eller stugor med gasugn och gasspis.

3C. Smarta hus-lösningar

Att kunna kontrollera el, värme och belysning från mobilen är exempel på de smarta bostadslarmens möjligheter. Det kan spara in på elförbrukningen, samtidigt som det kan vara väldigt bekvämt att kunna värma upp fritidshuset innan man kommer fram. Det finns också många andra användbara mobila funktioner, som till exempel att kunna låsa upp dörren med ett elektroniskt lås.

Dessutom utvecklas det hela tiden allt fler användbara lösningar. Bland annat förmågan att spåra upp skadedjur, som möss och råttor, om sådana finns i lägenheten eller stugan när du inte själv är där.

Det finns alltså flera skäl än att inbrotts- och brandrisken minskar till att många väljer att skaffa bostadslarm, även om det förmodligen fortfarande är den främsta orsaken för de flesta.

Är du intresserad i att skaffa en bostadslarm kan du jämföra offerter kostnadsfritt på Larm.se.

Populära städer