Glad familj med hemlarm.
Ett bostadslarm kan vara en god investering för ett säkrare och bekvämare hem eller sommarhus.

Varför investera i hemlarm?

Att skaffa ett hemlarm kan vara en stor investering, och därför är det viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra. Här är en sammanfattning av de viktigaste argumenten för att skaffa larm.

1. Stoppar tjuven

Ett hemlarm stressar bevisligen tjuven vid inbrott och skadorna på ditt hem blir betydligt mildare. Eftersom färre värdesaker därmed försvinner har försäkringsbolagen ofta rabatterad hemförsäkring för dig med hemlarm.

Om hemlarm avskräcker tjuven från att ens försöka finns det däremot olika åsikter kring. Vissa utländska studier visar att så är fallet, medan kriminologiska studier i Sverige inte har lyckats bevisa ett samband utifrån svenska data. En studie i Storbritannien visade tvärtom att larmdekaler snarare lockar tjuven.

Ett hemlarm skyddar dina värdesaker och är bra på många sätt, inte minst vid brand och vattenläckor (se nedan). Kom dock ihåg att kombinera larmet med godkända lås och aktiv grannsamverkan för bästa möjliga skydd.

2. Brandsskydd

Så gott som alla larmblag erbjuder brandlarm som en del av hemlarmet. De flesta lösningar inkluderar ett varningssystem, seriekopplade detektorer och uppkoppling till larmcentral. På så sätt ökar chanserna för att en brand ska kunna släckas i tid eller åtminstone att ingen kommer till skada.

3. Andra fördelar

Under de senaste åren har antalet användbara tillvalsprodukter skjutit i höjden, och risken för brand och inbrott behöver inte längre vara den främsta anledningen till att man skaffar sig ett hemlarm. Nedan har vi listat några av de viktigaste tillvalsfunktionerna för ett inbrottslarm som potentiellt kan rädda liv och minska risken för skador på huset.

Gas- och rökdetektorer skyddar mot brand och kolmonoxid
Inbrottslarm och hemlarm skyddar inte bara mot brott, utan kan också rädda liv tack vare bland annat inbyggda gas- och rökdetektorer.
3A. Detektorer för vattenläckor

Vissa moderna hemlarm har inbyggda detektorer för vattenläckor. Ett sådant varningssystem kan förhindra att det blir en stor skada om det en dag uppstår en vattenläcka och huset eller stugan blir översvämmad.

3B. Gasdetektorer

Du kan också ha detektorer för kolmonoxid (CO) och andra skadliga gaser, till exempel propan, butan och metan. Detta är särskilt viktigt i hem eller stugor med gasugn och gasspis.

3C. Smarta hus-lösningar

Att kunna kontrollera el, värme och belysning från mobilen är exempel på de smarta hemlarmens möjligheter. Det kan spara in på elförbrukningen, samtidigt som det kan vara väldigt bekvämt att kunna värma upp fritidshuset innan man kommer fram. Det finns också många andra användbara mobila funktioner, som till exempel att kunna låsa upp dörren med ett elektroniskt lås.

Dessutom utvecklas hela tiden allt fler användbara lösningar. Bland annat förmågan att spåra upp skadedjur, som möss och råttor, om sådana finns i lägenheten eller stugan när du inte själv är där.

Det finns alltså flera skäl än att inbrotts- och brandrisken minskar till att många väljer att skaffa hemlarm, även om det förmodligen fortfarande är den främsta orsaken för de flesta.

Få erbjudanden på hemlarm för just din bostad genom att fylla i formuläret.