Brandsäkerhet i bostadsrättsföreningar – inte starkare än den svagaste länken

- – Det spelar ingen roll att tre av fem som bor i samma byggnad är jättebra på brandsäkerhet om de två andra inte bryr sig, säger Sigurd Folgerø Dalen på Brann- og redningsetaten till Larm.se.

- Man är inte starkare än sin svagaste länk – även när det gäller brand, betonar brandinspektören.

Har ett ansvar gentemot grannarna

Det är viktigt att alla grannar är medvetna om att en brand kan skada andra lika mycket som dem själva, och att man ska involvera sina grannar i brandskyddsarbetet.

- Det är ett ansvar som man bör ta gemensamt, betonar brandinspektören.

Flera bostadsrättsföreningar har lyckligtvis blivit bättre på EHS och på att ingå avtal med företag som ser till att utrustningen underhålls etc.

- Vi kan konstatera att engagemanget för brandsäkerheten har ökat, och det är positivt, säger Dalen.

Ønsker du spesialtilbud på boligalarm til borettslag kan du få det her på Boligalarmer.no: https://boligalarmer.no/borettslag

Enskilda brandceller

Nya bostadskomplex är utformade för att vara enskilda brandceller. Det innebär att det ska kunna brinna i en lägenhet utan att det snabbt sprider sig till grannarna.

I äldre flerbostadshus är situationen helt annorlunda. Otäthet, öppningar och trappor i trä gör att en brand snabbt kan bli dramatisk.

Branninspektør Sigurd Folgerud Dalen
Sigurd Folgerø Dalen tipsar om brandsäkerhet i hemmet. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

- I de gamla flerbostadshusen är samarbetet särskilt viktigt, och att man har utrustning som möjliggör för snabbast möjliga varning, säger Dalen.

- När det bara finns ett trapphus är det mycket viktigt med snabba varningar, så att du kan springa i trapphuset och komma ut i tid, fortsätter han.

De äldsta flerbostadshusen i Norge är det Brann- og redningsetaten som övervakar, eftersom dessa byggnader inte ligger på samma brandsäkerhetsnivå som nya.

Gäller också enskilda bostäder

Även villor kan ligga nära varandra, och en bostadsbrand i en villa behöver inte vara en isolerad affär.

Det viktiga är den tid det går från att branden uppstår tills det varnas och släcks.

- Gör en plan och öva på den

- Det är bra att kunna göra en insats för att släcka själva, särskilt i ett inledande skede. Då kan både individen och samhället skonas från väldigt mycket, säger brandinspektören.

– Har du en plan och har tränat på den kommer du också att ha större chans att reducera konsekvenserna av en brand, avslutar Dalen.

Les flere tips fra Sigurd F. Dalen her på Larm.se:

Vill du gärna få en icke-bindande offert på brandlarm kan du få det här.