Exteriör på svenska bostadsrätter och flerbostadshus
Det är viktigt att vara välinformerad och införstådd med brandsäkerhet i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus..

Så ökar du brandsäkerheten i flerbostadshus – och förebygger bränder i hemmet

En brand i ett flerbostadshus eller en bostadsrättsförening kan få katastrofala följder. Det är därför extra viktigt att brandsäkerheten i byggnaden fungerar som den ska. En brand går inte alltid att förhindra – men det finns en rad saker du kan göra för att brandsäkra ditt hem och minimera risken för att en brand uppstår.


Artikelns innehåll
 1. Brandsäkerhet i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
 2. Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
 3. Vilken brandskyddsutrustning bör jag ha hemma?
 4. Hur förebygger jag brand hemma?
 5. När är brandrisken som störst?
 6. Så fungerar bränder och rök
 7. Vad ska jag göra om det brinner?

Brandsäkerhet i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I en bostadsrättsförening har föreningen det övergripande ansvaret för brandskyddsarbete och att brandskyddsutrustning finns. Det ansvaret innebär att byggnadens brandsäkerhet följer lagen om skydd om olyckor, vilken reglerar brandskyddsfrågor.

Men du och dina grannar bör fortfarande tar ansvar för att upprätthålla brandsäkerheten i era hem. När föreningen, styrelsen och de boende hjälps åt blir brandsäkerheten och de brandförebyggande åtgärderna ännu bättre.

En brand i ett flerbostadshus drabbar ju inte bara ditt hem, utan kan också skada dina grannar och deras bostäder. Om tre av dina fem grannar är duktiga på brandsäkerhet men de två andra är slarviga finns fortfarande risken för brand. Därför är det viktigt att involvera alla boende i brandskyddsarbetet och att gemensamt ta ansvar.

Med fördel kan din bostadsrättsförening ta fram en egen brandskyddspolicy med en tydlig ansvarsfördelning. Då kan ni tillsammans regelbundet jobba med att påminna och informera om brandskyddet. På så sätt kan ni undvika brandolyckor samtidigt som ni enklare kan hantera en eventuell brand.

Och för styrelsens del vilar ansvaret att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att brandskydd- och utrustning kontinuerligt kontrolleras och underhålls, snarare än enstaka kontroller då och då. Syftet är helt enkelt att ha mer koll på och kunna förbättra brandskyddet. I sådant arbete ingår bland annat att:

 • Kontrollera att utrymningsvägar (exempelvis trapphus och andra räddningsvägar) inte är blockerade eller är belamrade med brännbart material.
 • Kontrollera brandlarmssystem, brand- och rökventilation samt eventuella sprinkleranläggningar.
 • Kontrollera och underhåll rökdetektorer, rökluckor och brandsläckningsutrustning i gemensamma utrymmen.
 • Informera boende om brandsäkerhet och hur man kontrollerar brandvarnare. Påminn också om att byta batteri i brandvarnaren årligen samt att regelbundet prova att brandvarnaren fungerar.

Tänk på detta

Minst en brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Fastighetsägaren är oftast ansvarig för att se till att det finns minst en brandvarnare installerad i varje bostad. Det är däremot hyresgästen som ansvarar för att sköta om brandvarnaren. Om du äger din bostad och exempelvis bor i villa får du oftast själv köpa, installera och sköta om brandvarnaren.

Förvara inga saker i trapphuset – alla utrymningsvägar måste alltid vara fria.

Branddörrar måste hållas stängda. Annars fungerar inte brandskyddet som det ska. Var därför uppmärksam på om eventuella branddörrarna inte är stängda. Påminn dina grannar också.

Brandceller

Nybyggda bostadskomplex är skapade för att fungera som enskilda brandceller. Det innebär att det ska kunna brinna i en bostad eller lägenhet utan att branden snabbt sprider sig till grannarna. Generellt sett ska det kunna brinna i minst 60 minuter innan branden sprider sig från den ena bostaden till den andra.

I äldre flerbostadshus ser det dock helt annorlunda ut. Isolering som inte är helt tät samt öppningar och trappor i trä ökar risken för att en brand kan sprida sig väldigt snabbt. Därför är samarbetet i gamla flerbostadshus särskilt viktigt.

Snabba och effektiva varningssystem kan också vara livsavgörande. Om det bara finns ett trapphus är det mycket viktigt att de boende varnas snabbt, så att de kan ta sig ut ur byggnaden innan elden sprider sig till trapphuset.

Gäller också enskilda bostäder

Även villor kan ligga nära varandra, och en brand i en villa behöver inte vara en isolerad händelse. Avgörande för brandens spridning är den tid det tar från att branden uppstår till dess att andra varnas och släckningen kan börja.

Med hjälp av en tydlig plan, ansvarsfördelning och ordentlig utrustning kan det vara möjligt för de boende att själva släcka branden i ett tidigt skede. På så sätt kan stora skador förhindras.

En brandsläckare bredvid en brandvarnare
Brandskyddsutrustning. För att vara förberedd inför en eventuell brand gäller det bland annat att du har rätt utrustning redo att användas.

Vilken brandskyddsutrustning bör jag ha hemma?

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt räknas som ett komplett brandskydd, men du bör överväga att komplettera det brandskyddet med ett brandlarm och en brandstege. För flervåningshus bör du ha ett komplett brandskydd på varje våningsplan.

1. Brandvarnare

Det kanske allra viktigaste att ha i hemmet är en brandvarnare. Den upptäcker röken innan du hinner göra det. Alla bostäder bör ha minst en brandvarnare, gärna i eller nära sovrummet och köket. Om din bostad är större än 60 kvadratmeter bör du ha minst två brandvarnare. Allra säkrast är det att ha en brandvarnare i varje rum. Om ditt hus har flera våningar bör du ha åtminstone en brandvarnare på varje våning.

Placera brandvarnaren så högt upp och så centralt som möjligt i rummet. De ska höras tydligt även bakom stängda dörrar.

Kontrollera att din brandvarnare fungerar, helst varje månad, och byt batterier varje år. Om du har varit bortrest en längre tid bör du testa brandvarnaren när du kommer hem Du bör också rengöra brandvarnaren med dammsugare. För att göra det till en vana kan du göra detta på brandvarnardagen, som inträffar den 1 december varje år. Det är också ofta då som adventsljusstakar, vilka ofta orsakar bränder, tas fram.

2. Brandsläckare

Du bör också ha en brandsläckare eller pulversläckare på sex kilo till hands. Med den kan du effektivt hindra en brand från att ta fart.

Du kan komplettera din brandsläckare med en mindre pulversläckare på 2 kilo. Om du bor i ett flervåningshus är det bra att ha minst en släckare på varje våning. Kontrollera din handbrandsläckare var femte år. Och glöm inte att du bara kan använda brandsläckaren en gång innan den måste laddas om – oavsett hur mycket eller lite den har sprutat.

3. Brandfilt

Ha också en brandfilt hemma. Den kan du släcka mindre bränder med, innan de hinner sprida sig och bli stora. Täck mindre lågor, exempelvis en brinnande tröja eller övertänd ljusstake, med filten och stoppa syretillförseln för att kväva branden.

Ha brandfilten framme så att du enkelt får tag i den när den behövs. Eftersom många bränder börjar i köket kan det vara bra att ha brandfilten nära just köket.

4. Brandlarm

Ett brandlarm fungerar likt en brandvarnare och varnar dig om en brand uppstår. En brandvarnare är däremot inte till särskilt stor hjälp om du inte är hemma. Ett brandlarm som är uppkopplat till en larmcentral kan istället meddela dig om brandlarmet går, samtidigt som larmcentralen snabbt kan skicka ut brandkår till din bostad.

Till ditt brandlarmssystem kan du koppla rökdetektor som varnar dig vid rökutveckling. Du kan sammankoppla flera rökdetektorer med varandra. När en av detektorerna känner av rök aktiveras även de andra detektorerna, som varnar dig och larmcentralen. Läs mer om brandlarm och rökdetektorer.

4. Brandstege

En brandstege för hus som har flera våningar. Om en brand skulle bryta ut på bottenvåningen kan du klättra ned för brandstegen på ett säkert sätt.

Hur förebygger jag brand hemma?

Brandskyddsarbete och att vara förberedd för en eventuell brand med rätt brandskyddsutrustning är en bra början på ett mer brandsäkert hem. Men det finns också små saker i vardagen du kan göra för att förebygga bränder.

För det första bör du dra ur stickkontakten till elektriska apparater, till exempel brödrosten och kaffebryggaren. En timer, klockströmbrytare eller smart plug kan hjälpa dig att stänga av apparaterna automatiskt.

Kom också ihåg att hålla rent och dammsuga bakom vitvaror, som spis, kyl och frys. Dammråttor som samlas bakom dina vitvaror kan fatta eld om det blir för varmt. Du bör också regelbundet rengöra filtret till köksfläkten från fett. Vid höga temperaturer kan fett och olja börja brinna.

Du bör inte heller starta diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du lämnar hemmet eller ska sova. Och självklart ska du inte lämna ett rum med levande ljus eller med mat på spisen.

Kontrollera elutrustningen i din bostad. Eventuella skadade kontakter, uttag, sladdar eller lysrör bör bytas ut. Om du inte är säker på hur du ska göra det, ring en elektriker. Använd jordfelsbrytare för att minska risken för elbränder.

Och slutligen: Tänk igenom vilka brandrisker som finns i din bostad. Ha en utrymningsplan redo för dig och din familj om det skulle börja brinna. Se till att barnen förstår planen och får vara med i planeringen.

Bestäm en uppsamlingsplats eller återsamlingsplats där du och din familj kan samlas utanför byggnaden vid eventuell brand. Då ser du snabbt om någon saknas.

När är brandrisken som störst?

Under vintern, och särskilt under julen, ökar antalet bostadsbränder. Många tänder stearinljus och värmeljus men glömmer att släcka dem. När det ska lagas julmat kan en glömd julskinka i ugnen eller kastrull på spisen också orsaka brand. Om du har barn eller bjuder hem släkten kan även trängsel och levande ljus bli en farlig kombination. Och när det är kallt ute vill vi ibland tända en brasa inomhus för att få upp värmen.

Julen är fylld av trevligheter, ofta tillsammans med släkt, familj och vänner. Just därför är det särskilt viktigt att brandsäkerheten fungerar som den ska. Så här gör du för en säkrare jul och ett brandsäkrare hem.

7 enkla tips för en mer brandsäker jul

 1. Ställ inte för många värmeljus för nära varandra. Ljusen värmer varandra och smälter stearinet, som sedan kan antändas och skapa en låga.
 2. Använd inte ljusstakar gjorda av brännbart material. Många väljer att dekorera sina adventsljusstakar med mossa, lav eller kottar. Visst är det fint, men skulle mossan ta eld sprider sig lågorna fort. Placera inte heller gardiner och dukar nära ljus. Ett alternativ är att använda elljus.
 3. Placera en dekal vid din ytterdörr som påminner dig om att släcka ljusen. Du kan också använda mobilen för att ställa in en påminnelse.
 4. Julen innebär ofta julbelysning. Belysning som kräver sladdar, uttag och kontakter. Om ett elfel skulle uppstå kan belysningen överhettas, vilket kan leda till brand. Välj därför CE-märkta produkter och stäng av belysningen när du ska sova. Använd jordfelsbrytare och släck med strömbrytare eller ta ut stickkontakten ur vägguttaget. För julbelysning som ska användas utomhus ska du leta efter produkter märkta med IP-klassen IP44 eller högre. Bonustips: Använd en timer som stänger av belysningen automatiskt.
 5. Kontrollera att sladdar och kontakter till juldekoration och julbelysning är hela – både på nyinköpta produkter och varor du köpte förra året. En ljusslinga du använde förra året kan ha tagit skada när den har legat förvarad. Om den har använts utomhus kan även vädret ha skadat delar av slingan.
 6. Sota din eldstad för att minska risken för soteld. Även torr ved minskar risken för soteld, men för torr ved kan leda till överhettning. Om du använder mer än tre kilo ved i timmen kan eldstaden också överhettas.
 7. Håll brännbart material borta från eldstaden och använd spisgaller för att undvika att gnistor hamnar utanför eldstaden.
En mor förklarar hur man använder en brandfilt för sitt barn
Brandfilt. Med en brandfilt kan du kväva mindre lågor. Tillsammans med en brandsläckare och brandvarnare utgör den ett komplett brandskydd.

Så fungerar bränder och rök

Att veta hur eld fungerar kan underlätta hur du ska agera vid brand. Och att agera rätt kan vara skillnaden mellan liv och död.

För att uppstå behöver en brand bränsle, syre och värme. Alla bränder börjar som små. Att bli varnad är därför avgörande för hur stor branden blir. Om din brandvarnare börjar tjuta kan du därför snabbt släcka små lågor med en brandsläckare eller brandfilt.

Under den första minuten tilltar elden långsamt, men plötsligt kan den snabbt sprida sig och bli stor. För att ett helt rum ska börja brinna behöver elden bara några minuter.

Kom ihåg: Det är inte bara eldens lågor som är farliga – röken är giftig och ofta farligare än själva elden. Den ska inte inandas. Ge dig därför aldrig in i rökfyllda utrymmen. Om du andas in bara några andetag rök kan du bli medvetslös eller dö.

Röken stiger upp mot taket och fyller därefter rummet uppifrån och ned. Samtidigt sprider den sig vidare till andra rum via taket. Om dörren till rummet är stängd kommer hela rummet att fyllas med rök innan röken tränger sig vidare till andra delar av bostaden.

Vad ska jag göra om det brinner?

Var det brinner avgör hur du ska agera. Om det finns rök i trapphuset ska du inte gå dit. Om det brinner i din bostad ska du ta dig ut och stänga in branden. Om det brinner i din grannes lägenhet och i trapphuset ska du stanna kvar i din egen lägenhet med dörren stängd, ringa 112 och meddela att du är kvar inne i lägenheten. Ställ dig sedan synlig vid balkong eller ett fönster.

Om du skulle befinna dig i ett rökfyllt rum och har svårt att se bör du krypa ut ur rummet. Eftersom röken stiger mot taket kan du enklare se och andas på golvet.

Regeln "Rädda, Varna, Larma, Släck" är bra att komma ihåg. Situationen och brandens storlek avgör i vilken ordning du ska göra vad.

Rädda

Rädda dig själv och andra liv som är i fara – men utsätt inte dig själv för risker. Utrym bostaden och stäng dörren till där det brinner, så att branden inte får syre och så att röken inte sprids. Stäng även eventuella öppna fönster. Försök inte att rädda några föremål eller ägodelar.

Om du inte kan ta dig ut via huvudentrén, försök med fönster eller balkong. Om din bostad har flera våningar bör du ha koll på var eventuella utrymningsstegar finns. Ha en hammare eller liknande föremål tillgängligt för att slå sönder fönster om det skulle behövas.

Ha en återsamlingsplats där ni samlas när ni är ute ur byggnaden. Då kan du enkelt se om alla är ute. Om ni inte har bestämt en återsamlingsplats, gör det nu.

Varna

Varna andra som kan vara i fara. Ropa högt så att dina familjemedlemmar och grannar hör.

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa nödnumret 112 när du är på en säker plats. Berätta vad som har hänt, var branden är och vem du är. Utlös eventuella brandlarm om möjligt.

Släck

Kan du släcka elden? Använd då den släckutrustning som finns, men utsätt dig inte får någon onödigt risk. Rikta brandsläckaren mot glöden, inte på lågorna. Om det inte går att släcka branden, stäng in den så att spridningen minskar.

Brinner det på spisen? Kväv då elden med en brandfilt. Om det brinner i en kastrull kan du även lägga på ett lock över kastrullen. Om det brinner i olja, fett eller margarin ska du aldrig använda vatten för att försöka släcka elden. Den höga värmen förångar vattnet som kan stänka på dig och ge dig brännskador.

Kom också ihåg att stänga av köksfläkten så att branden inte kan sprida sig genom den. När elden har slocknat bör du ta med dig kastrullen utomhus så att ditt hus inte fylls med rök.

Har det uppstått en elbrand? Dra då ut kontakten innan du försöker släcka branden. Annars riskerar du att få stötar. Vid elbrand rekommenderas det att du använder pulversläckare.