Det är viktigt att vara välinformerad och införstådd med brandsäkerhet i bostadsrättföreningar.

Vad händer om brandsäkerheten inte fungerar i bostadsrättföreningar?

Spelar det någon roll om tre av fem som bor i samma byggnad är duktiga på brandsäkerhet, när de två andra är slarviga med det? Läs vidare för att reda på varför det är viktigt att alla tar sitt ansvar.

Statistik från 2016 visar att bränder ökar främst runt jul. Många tänder stearinljus och glömmer att släcka dom, menar brandingenjör Hans Andersson vid Brandskyddsforeningen.

Har ett ansvar gentemot grannarna

En brand drabbar inte bara det egna hemmet, det kan också skada intilliggande bostäder. Därför är det viktigt att involvera alla inneboende ägare i brandskyddsarbetet. Det krävs ett gemensamt ansvar och ett systematiskt arbete, skriver PRE, specialister inom brandsäkerhet och brandskydd.

Enligt PRE bör alla bostadsrätter ta fram en egen brandskyddspolicy, ha en tydlig ansvarsfördelning och regelbundet jobba med att påminna och informera om brandskyddet. På så sätt kan många brandolyckor undvikas, samtidigt som situationen blir lättare att hantera vid olyckor.

Enskilda brandceller

Nya bostadskomplex är utformade för att vara enskilda brandceller. Det innebär att det ska kunna brinna i en lägenhet utan att det snabbt sprider sig till grannarna.

I äldre flerbostadshus är situationen helt annorlunda. Väggisolation som inte är helt tät, öppningar och trappor i trä ökar risken för att en brand kan sprida sig väldigt snabbt. Därför är samarbetet i gamla flerbostadshus särskilt viktigt. Snabba och effektiva varningssystem kan också vara livsavgörande. Finns det bara ett trapphus är det mycket viktigt att de boende varnas snabbt, så att de kan springa i trapphuset och komma ut i tid.

Gäller också enskilda bostäder

Även villor kan ligga nära varandra, och en bostadsbrand i en villa behöver inte vara en isolerad händelse. Avgörande för brandens spridning är den tid det tar från att branden uppstår till det varnas och släcks.

Med hjälp av en tydlig ordningsplan, ansvarsfördelning och ordentlig utrustning kan det vara möjligt för de boende att själva släcka branden i ett tidigt skede. På så sätt kan stora skador förhindras.

Vill du lära mer om hur du kan skydda dig mot brand? Gå in på Dinsäkerhet.se för att läsa mer om hur du kan förebygga brand hemma hos dig.

Populära städer