Få billigare hemförsäkring med bostadslarm

Det finns flera försäkringsfördelar med att ha bostadslarm som kanske inte alla som har eller överväger att skaffa larm är medvetna om.

Minska din kostnad för hemförsäkringen

Den överlägset största fördelen kommer i form av minskade försäkringspremier. Eftersom effekten av bostadslarm på inbrottsrisken är väldokumenterad ger de allra flesta försäkringsbolag rabatt på hemförsäkringskostnaden om du har ett larm. Denna rabatt kan vara på upp till 60 %.

Det är dock inte självklart att premien sänks, så du måste vara noga med att själv rapportera att du har ett larm till försäkringsbolaget.

Innbo
Det mesta som finns inom bostadens fyra väggar kan täckas av hemhemförsäkringen. Vid bostadslarmabonnemang täcker ofta larmföretaget flera tusen kronor av självrisken.

Hur mycket hemförsäkringskostnaden minskar beror helt på vilket företag du använder och det övergripande avtalet, men vad som är gemensamt för de flesta försäkringsbolag är att du får den överlägset största rabatten om du är kopplad till en väktartjänst, eftersom det har den bäst dokumenterade säkerhetseffekten. Så gott som alla försäkringsbolag kräver att bostadslarmet är försäkringsgodkänt för att man ska få rabatt.

Larmbolaget täcker självrisken

Om en olycka skulle inträffa trots att du har inbrottslarm är du lyckligtvis också bättre lottad än om du inte hade haft larmet.

Flera larmföretag täcker nämligen även hela eller delar av självrisken, om inbrott skulle inträffa när larmet är aktiverat. Summan är vanligtvis begränsad till 3 000–5 000 kronor, beroende på larmföretag, men tjuvarna ska få med sig mycket om självrisken överskrider detta.

Om du vill ha mer information om att skaffa inbrottslarm kan du få det gratis genom att använda offerttjänstenpå Larm.se