Genom att skaffa bostadslarm kan du få bättre priser på din boendeförsäkring.

Få billigare hemförsäkring med bostadslarm

Med ett bostadslarm blir ditt hem tryggare - det ger möjligheter för ett bättre försäkringsavtal. Läs vidare om vilka försäkringsfördelar du får, beroende på om du har ett bostadslarm idag eller inte.

Minska din kostnad för hemförsäkringen

Den största fördelen med ett bostadslarm, rent ekonomiskt, är minskade försäkringspremier. Eftersom statistiken tydligt visar ett samband mellan inbrottslarm och lägre risk för inbrott, ger de flesta försäkringsbolag rabatt på hemförsäkringskostnaden om det finns ett bostadslarm. En del försäkringsbolag har också avtal med larmföretag och ger extra rabatt om man anlitar dem.

Premien sänks inte automatiskt när du skaffar ett bostadslarm, därför är det viktigt att själv rapportera till försäkringsbolaget när larmet installerats.

Innbo
Det mesta inom bostadens fyra väggar kan täckas av hemförsäkringen. Med bostadslarmabonnemang täcker ofta larmföretaget flera tusen kronor av självrisken.

Hur mycket hemförsäkringskostnaden minskar varierar mellan de olika försäkringsbolagen och beror på hur resten av avtalet ser ut. Gemensamt för de flesta försäkringsbolag är att du får den klart största rabatten om du är kopplad till en väktartjänst, eftersom det har den bäst dokumenterade säkerhetseffekten. Så gott som alla försäkringsbolag kräver att bostadslarmet är försäkringsgodkänt för att man ska få rabatt.

Här kan du läsa mer om hemförsäkring.

Larmbolaget täcker självrisken

Drabbas du av ett inbrott trots att du har inbrottslarm är ditt förhandlingsläge hos försäkringsbolaget också bättre än om du inte hade haft larmet. Flera larmföretag täcker hela eller delar av självrisken, om inbrott skulle inträffa när larmet är aktiverat. Summan är vanligtvis begränsad till 3 000–5 000 kronor, beroende på larmföretag, men tjuvarna ska få med sig stora värden för att självrisken ska överskrida det.

Flera larmföretag täcker nämligen även hela eller delar av självrisken, om inbrott skulle inträffa när larmet är aktiverat. Summan är vanligtvis begränsad till 3 000–5 000 kronor, beroende på larmföretag, men tjuvarna ska få med sig mycket om självrisken överskrider detta.

Är du intresserad i att skaffa inbrottslarm kan du jämföra offerter kostnadsfritt på Larm.se.

Populära städer