Hantverkar testar ett larm genom att trycka på centralenhetens knappar

Vad innebär det att en larminstallatör är godkänd?

I Sverige finns det flera olika kontrollsystem för larmbranschen. Det är förstås bra eftersom det hjälper dig att hitta ett seriöst larmbolag, men de olika certifieringarna kan vara förvirrande. Här reder vi ut hur det fungerar.

Kom ihåg att ett certifierat larmbolag kommer att genomföra säkra och professionella installationer, men att certifieringen inte på något sätt är en garanti för att du gör en bra affär. Jämför därför alltid flera larmbolags erbjudanden och priser.

Polisgodkända larminstallatörer

Innan man ens får starta ett larmföretag i Sverige, måste polisen genomföra en bakgrundskoll. Är man kriminellt belastad, har drivit bolag i konkurs eller inte kan visa att man är seriös och har tillräckligt med kunskaper för att starta ett larmbolag, får man inte tillstånd. Om det larmföretag du funderar på att anlita är litet och nystartat, bör du be dem visa upp att bolaget är polisgodkänt.

Certifierad hos SBSC

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering är ett samarbete mellan Stöldskyddsföreningen (SSF) och Brandskyddsföreningen. De certifierar larmbolag, enskilda larminstallatörer, larmsystem och larmcentraler. Det finns även andra certifieringsinstitut, men SBSC är det viktigaste.

SBSC grundades 1997 och har etablerat sig som en standard för larmbranschen. Det uttalade målet är att tillsammans med larm- och försäkringsbolag arbeta för att höja kvaliteten på olika typer av skyddssystem och därmed öka tryggheten.

Ett larm kan godkännas i tester, men ändå inte vara certifierat. Certifiering är steget efter tester och kategoriserar larmet i till exempel olika skyddsklasser, något som försäkringsbolagen sedan använder som krav för att godkänna en larminstallation.

Om du köper ett larm med abonnemang (kopplat till larmcentral) från ett etablerat larmföretag är det högst troligt att allt är certifierat hos SBSC. Om ditt hemlarm bygger på ny teknik och inte är kopplat till larmcentral, bör du kontrollera certifieringar. Du kan söka efter certifierade larm på SBSC:s webbsida: Hitta certifikat.

Försäkringsgodkända hemlarm

Många försäkringsbolag ger dig rabatt på din försäkringspremie om du har ett hemlarm. Exakt hur det fungerar skiljer sig mellan olika bolag, men ett grundkrav brukar vara att larmsystemet rekommenderas av Stöldskyddsföreningen. Då är det också certifierat av SBSC.

Läs även