Skylt för grannsamverkan framför villa och flerfamiljshus

Grannsamverkan gör hemlarmet mer effektivt

Grannsamverkan har visat sig kunna få ner antalet inbrott i ett område kraftigt. När grannar bryr sig om varandra blir området mindre attraktivt för tjuvar.

När de boende inom ett område är aktiva, observerar och rapporterar, så märker tjuven det och väljer att dra vidare till något annat område. Det här har man kunnat bevisa inom arbetet med så kallad grannsamverkan. Enligt en studie om grannsamverkan från SAMBO (samverkan mot brott) minskade antalet inbrott med 36 procent i områden med aktiv grannsamverkan.

Konceptet uppkom i USA på 70-talet och har funnits i Sverige sedan 1985. Idag ser man skyltarna om grannsamverkan lite överallt i landet, men det räcker inte att bara sätta upp skyltar. De boende i ett område måste vara aktivt engagerade i att sprida information till varandra. Polis, kommun och bostadsbolag ger löpande stöd till alla som vill starta och stärka grannsamverkan.

Grannsamverkan och hemlarm

Det finns exempel på att hemlarm löser ut och sirenen ljuder, medan inbrottstjuven fortsätter vända upp och ned på huset eftersom ingen verkar bry sig. Tjuven kan också tillfälligt lämna huset för att sedan gå in igen. I områden där grannarna inte "lägger sig i" och den sociala sammanhållningen är låg finns den här risken. Men om grannarna vet att du är borta och har hemlarm ökar chansen att de tittar till huset och visar tjuven att denne är upptäckt.

Vissa hemlarm har en funktion i appen där man kan lägga in nummer till grannar så att de får ett meddelande när larmet går. Detta är inte bara bra vid inbrott. Om brandlarmet går kan en granne snabbt hjälpa till och därmed rädda hela huset eller till och med liv.

Så funkar grannsamverkan

  • - Informera grannarna om du reser bort
  • - Hjälp till att få den bortreste grannens bostad att se bebodd ut genom att till exempel tömma post, ploga uppfart etc.
  • - Håll koll på oidentifierade personer med misstänkt beteende. Tipsa polisen på 114 14, kontaktombudet för Grannsamverkan och ev. gemensam facebook-grupp för grannskapet.
  • - Ta aktiv del av information och utbildning i Grannsamverkan

Läs mer på Grannsamverkan.se

Grannsamverkan i praktiken

För att starta grannsamverkan måste flera grannar gå ihop och meddela polisen att man vill dra igång. En kontaktperson utses då, som blir en brygga mellan polis, kommun och boende.

På senare tid har sociala plattformar såsom Facebook fått stor betydelse. En Facebook-grupp för grannskapet blir snabbt en central där information sprider sig. Det kan handla om iakttagelser av personer som av oklar anledning befinner sig i området och uppgifter om var inbrott har skett.

Aktiv grannsamverkan kan lyfta trivseln i hela området och på så sätt ytterligare stärka de sociala banden. Något inbrottstjuvar inte tycker om eftersom de då drar på sig mer uppmärksamhet.

Läs även