Best Alarm har förvärvats av Svenska Alarm och är inte längre ett aktivt företag.