GSM-larm använder mobilnätet för att skicka information.

Hur fungerar GSM-larm?

Det traditionella kabelstyrda hemlarmet har alltmer fått ge vika för trådlösa larm. En populär form av trådlösa larm är GSM-larm.

Så här fungerar ett GSM-larm

Ett GSM-larm har ett sim-kort och använder mobilnätet för att skicka information från bostadens larmcentral. Informationen, exempelvis ett utlöst larm eller en övervakningsbild, skickas till en bemannad larmcentral, din mobiltelefon eller både och. Det beror på vilken typ av hemlarm du har köpt och om du har köpt ett larm med eller utan abonnemang.

Signalerna mellan bostadens larmcentral och sensorerna i ett trådlöst larm skickas vanligtvis via radiovågor, oberoende av det mobila nätet.

Vad är GSM?

Logotyp för GSM
Den internationella logotypen för Global System for Mobile Communications (GSM).

GSM hade tidigare det franska namnet Groupe Spécial Mobile, men förkortningen är nu mer känd under det engelska namnet Global System for Mobile Communications. Som namnet antyder är GSM alltså en standard satt för mobiltelefonnätverk. GSM började som protokoll för så kallade 2G-nätet – det vill säga andra generationens mobilnät – och har sedan utvidgats och förbättrats med GPRS, EDGE, 3G, 4G och 5G.

GSM-systemet är extremt utbrett som standard och trots att det utvecklades i Europa av ETSI blev det snabbt den globala standarden för mobilkommunikation.

För- och nackdelar med GSM

En internetuppkoppling ses idag som det säkraste alternativet för ett hemlarm. Flera företag använder dock en dubbelvägskommunikation där GSM-nätet fungerar som en reservlösning om internetuppkopplingen slås ut. Det går också att koppla upp ett GSM-larm till din bostads bredband.

Nackdelarna med ett GSM-larm är att det är beroende av GSM-nätets styrka. Är man på ett ställe med dålig täckning kommer inte signalen fram. Använder man sig av ett kontant sim-kort gäller det också att komma ihåg att fylla på med pengar.

Fördelen med ett GSM-larm är att det kan användas på ställen med dålig internetuppkoppling. Det kan till exempel vara ute i sommarstugan. Det gäller dock att kontrollera att GSM-nätet är tillräckligt starkt och pålitligt, och att placera larmsystemets centralenhet där bäst täckning finns.

Fast telefoni – ett alternativ till GSM

Inte alla trådlösa larm som ringer ut baseras på GSM. Det är också möjligt att koppla upp ett trådlöst larm mot en fast linje i bostaden. Denna lösning var mycket populär förr, men då fler och fler människor väljer att göra sig av med sin fasta telefon är lösningen förstås på nedgång.

Läs även