En larmbricka hålls mot ett larmsystems manöverpanel.
De flesta moderna hemlarm tillåter dig att använda flera metoder för att larm på och av samt styra ditt larmsystem.

Vilken larmaktivering: Kod, larmbricka eller app?

Dagens hemlarm kan aktiveras, deaktiveras och styras på olika sätt. Här kan du läsa mer om för- och nackdelar med olika former av larmaktivering, larmstyrning och larmkontroll.

En av de viktigaste sakerna du bör tänka på när du skaffar ett hemlarm är hur det ska aktiveras och inaktiveras. Idag erbjuder många larmbolag full kontroll via en app, men den klassiska koden står sig fortfarande och är ett viktigt komplement när mobilen har laddat ur.

Tre viktiga aspekter

Det finns i princip tre viktiga aspekter att tänka på när man väljer hur larmet ska slås av och på.

1. Enkelhet

För att hemlarmet ska fungera vid ett inbrott, och inte bara verka avskräckande, måste larmet vara påslaget. Det kan låta självklart, men det innebär att larmet måste slås av och på minst en gång om dagen. Därför måste det kunna göras snabbt och enkelt.

Konsekvenserna av ett krångligt och komplicerat larm bidrar till ineffektivitet där man inte orkar slå på det. Därmed försvinner poängen med att ha ett larm.

2. Säkerhet

Att lösningen är säker är lika viktigt som enkelhet, även om dessa två punkter lätt kan bli motsägelsefulla. En kod på en siffra är enklare att komma ihåg än en kod på åtta siffror, men samtidigt är den också mycket mindre säker.

3. Användbarhet

Förutom att larmet är lätthanterligt på kontrollpanelen vid dörren, kan det uppstå tillfällen när det är bra att kunna fjärrstyra larmet. Det är även smart att kunna ge utomstående, som hantverkare, åtkomst till din bostad vid behov.

Priset är en avgörande faktor förutom enkelhet, säkerhet och användarbarhet – särskilt när man ska ta hänsyn till kringutrustningen. Här kommer de vanligaste formerna av larmkontroll, samt för- och nackdelar med dessa.

Larmbricka

Larmbricka
En larmbricka är ett mycket enkelt redskap för att stänga av larmet, men den har också sina nackdelar.

En larmbricka, ibland kallad tag eller kodbricka, är det som hålls framför kontrollpanelen för att avaktivera larmet. Brickan har oftast ett litet hål som gör att du kan fästa den på en nyckelring. Larmbrickan är det vanligaste redskapet för att aktivera, avaktivera och styra larm.

Fördelar

 • Väldigt enkel och användarvänlig. Det tar bara en sekund att stänga av larmet och brickan tar inte stor plats på nyckelringen.
 • Så länge du har koll på din larmbricka har du full kontroll på tillträde till hemmet.
 • Enkel för dina barn att använda.

Nackdelar

 • Med larmbrickan fäst på din nyckelring kan en ficktjuv få tillgång till din bostad.
 • Larmet kan inte fjärrstyras med enbart en larmbricka, utan måste hanteras från kontrollpanelen vid dörren.

Kod

Manöverpanel, även kallad kodpanel
Så gott som alla hemlarm har en manöverpanel, även kallad manöverenhet eller kodpanel. Panelen följer vanligtvis också med de larmsystem som inte använder koder eller larmbrickor.

En av de äldsta formerna av larmkontroll. En kod anges på kontrollpanelen eller knappsatsen för att aktivera och stänga av larmet. Detta är vanligt att ha som en alternativ kontrollform till larmsystemet, i kombination med exempelvis larmbrickor.

Fördelar

 • Ingen risk att förlora ett fysiskt tillträdesredskap (skriv bara inte ner koden).
 • Lätt att ändra koden om den har kommit i fel händer. Inget fysiskt måste bytas ut.

Nackdelar

 • Koden måste läras ut till alla personer som använder larmet och måste bytas ut om de inte längre ska ha tillträde (till exempel städhjälp).
 • Större chans att andra kan tillträda din bostad. Det ör omöjligt att veta om någon annan kan din kod.
 • Larmet måste slås på och av från kontrollpanelen vid dörren.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll till hemlarm
Fjärrkontrollen är oftast en tillvalsprodukt som du får mot en kostnad.

En fjärrkontroll kan användas för att styra larmet från andra platser än kontrollpanelen. Den anses som extrautrustning.

Fördelar

 • Larmet kan slås på och av från en annan plats än panelen vid dörren. Detta är särskilt praktiskt om du har flera ingångar, eller vill kunna sätta på larmsensorerna när du är i sovrummet.

Nackdelar

 • Vanligtvis ingår fjärrkontrollen inte i larmpaketen och kostar därför extra.
 • Ännu en sak som inte bör hamna på villospår.

Mobiltelefon

Mobilstyrt hemlarm
OM du har ett mobilstyrt hemlarm kan du aktivera och avaktivera larmet även när du inte är hemma – till och med från utlandet.

Under de senaste åren har det också kommit ett nytt alternativ för att kunna larma på och larma av: genom mobiltelefonen. Vi talar då om nyare smartphones som använder appar för att kommunicera med larmsystemet. Äldre mobiler kan inte användas för att styra ditt larm.

Fördelar

 • Möjliggör att kunna styra larmet från en annan plats än kontrollpanelen, även utanför hemmet.

Nackdelar

 • Är svår att använda som den enda aktiveringsformen. Mobiltelefonen är i regel knuten till en person.
 • Kostar extra ibland.

Fingeravtryck, röstigenkänning och andra personbaserade larmkontrollformer

Ögonskanning till larm
Ögonskanning är idag något man i första hand ser på film, men fingeravtryck börjar närma sig den stora marknaden.

Detta har du säkert sett på film. På sikt kan dessa former av på- och avlarmning komma ut även på privatmarknaden.

Fördelar

 • Väldigt hög säkerhet om tekniken fungerar som den ska.
 • Enkelt att använda för de personer som är registrerade.

Nackdelar

 • Fortfarande mycket dyrt för privatpersoner.
 • Omöjligt att dela larmet med andra, vilket skapar praktiska utmaningar.

Om du vill få offerter på smart larmkontroll anpassad efter dina behov, och samtidigt jämföra pris innan du väljer, kan du göra det här.

Läs även