Falck är nordens största räddningskoncern och ett före detta larmbolag som bildades i Danmark 1906. Idag har företagets larmsektion blivit uppköpta av larmföretaget Sector Alarm.

Falcks verksamhet

I Sverige har Falck varit aktiva inom flera sektorer sedan 1950. Deras svenska verksamhet är indelad i bland annat vägassistans, bärgning, ambulans och riskutbildning. Falcks tjänster används av både statliga och privata företag. År 1988 bytte Falck ägare, då företaget såldes till det danska försäkringsbolaget Baltica.

Bakgrund

År 2000 slogs Falck-koncernen ihop med den brittiska säkerhetskoncernen Group 4, och bildade då en larm- och säkerhetssektion under namnet Group 4 Falck. År 2004 bytte företaget namn till Group 4 Securicor, G4S, då företaget fusionerades med brittiska Securicor.

Det svenska dotterbolaget till G4S, G4S Sweden AB, köptes 2014 upp av det norska larmföretaget Sector Alarm. Efter flera ägarbyten är Falcks larmtjänst idag alltså en del av Sector Alarm. I oktober 2017 beslutades att Falcks larmcentral skulle förvärvas av säkerhetsföretaget Tempest Security.

Dags för larm? Här hittar du en lista över aktiva larmbolag.