Den bemannade larmcentralen är bara en av två typer av larmcentraler som är kopplade till ditt larm. Illustration: Sector Alarms larmcentral.

Så fungerar larmcentraler kopplade till ditt hemlarm

De flesta som har övervägt att skaffa hemlarm har hört ordet larmcentral användas, men det är inte alltid helt självklart vad begreppet innebär.

I själva verket kan ordet ha två helt olika betydelser, därför gäller det att vara klar över vad som menas och vad skillnaderna är. Vi reder ut begreppen lite närmare.

Larmcentral bemannat av ett larmföretag

Den ena typen av larmcentral är det bemannade larmkontoret med personal, där hemmen som är kopplade till företagets larmtjänst övervakas. En sådan larmcentral kan också kallas vaktcentral eller larmstation. Det är det som avses när ett företag annonserar att hemlarmet är kopplat till en larmcentral.

Larmcentralen bedömer larmmeddelanden efter allvarlighetsgrad, till exempel uppgraderas ett brandlarmstillfälle om det visar utslag på mer än ett brandlarm i huset. Väktarpatruller informeras om larm som har inträffat i deras närområde och undersöker fastigheten. Samtidigt ringer någon från larmcentralen till bostadens kontaktpersoner, för att höra om det är ett falsklarm och för att informera om att larmet har utlösts.

Verisure alarmsentral vbox
Såhär der den fysiska larmcentrallådan ut hos Verisure, och kallas för VBOX.

Larmcentralen i själva larmet

Den andra betydelsen av ordet larmcentral är beskrivningen av den tekniska centrala delen i hemlarmet. Det handlar då om en fysisk låda som installeras i hemmet för att styra larmpaketets enheter.

Larmcentralen fungerar som larmsystemets hjärna som tar emot och behandlar signaler och sedan skickar dem vidare. Larmlådan tar emot meddelanden från de olika sensorerna och detektorerna i huset genom ledningar, eller trådlöst via t.ex. GSM.

Det är viktigt att larmcentralen inte placeras allt för synligt i huset, så att den inte kan saboteras av en eventuell inbrottstjuv. Här kan en professionell montör kommer med goda råd.

Läs mer om GSM, vad det är och hur det fungerar.

Är du intresserad i att skaffa ett hemlarm kan du jämföra offerter kostnadsfritt på Larm.se.

Populära städer